Het natuurgebied Leuvenhorst

Leuvenhorst is een gevarieerd bos op de Noordwest-Veluwe, waarin nog een behoorlijk stuk open stuifzand ligt: het Hulshorsterzand.
Het zand is hier, net als op veel andere plekken in Nederland, afgezet aan het einde van de laatste ijstijd, zo'n tienduizend jaar geleden.
Toen de eerste mensen zich vestigden was het zand inmiddels bedekt door een dicht woud.

Maar door het overmatig kappen van bomen en het hoeden van schapen kwam al spoedig het dekzand bloot.
Al in de zestiende eeuw was het hele gebied rond Leuvenhorst hierdoor één groot, onbeheersbaar stuifzand geworden.

Vanaf de negentiende eeuw is men dit stuifzand gaan beteugelen met grootscheepse bosaanplanten.
Men gebruikte hiervoor met name grove dennen, omdat die naaldbomen het beste tegen de barre omstandigheden bestand zijn. In de luwte van de dennenaanplanten raakte het stuifzand spontaan bebost met jonge dennetjes.
Het is nu moeilijk te zeggen welke grove dennen hier in het verleden zijn geplant en welke als een dennenzaadje zijn komen aanwaaien.

Door de bebossingen is inmiddels bijna al het actieve stuifzand in ons land verdwenen.
Om dit unieke ecosysteem toch overlevingskansen te bieden, zet Natuurmonumenten zich in om delen van het Hulshorster Zand open te houden.

Kijk hier voor een kaart van het gebied

© tekst: Natuurmonumenten
voor Nunspeet.Net bewerkt
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET