Dorp & Kerk

© www.nunspeet.net Het markantste beeld van Nunspeet is, zoals in zovele dorpen, de Dorpskerk in het centrum van het dorp.
Het is voor de historie van Nunspeet ook het belangrijkste gebouw. Al vanaf de 12e eeuw heeft op deze plaats een kerk gestaan.
De huidige vorm kreeg het gebouw overigens pas in 1960.

De Dorpskerk heeft ruim duizend zitplaatsen.
In 2002 heeft het gebouw zowel binnen als buiten een grote renovatiebeurt ondergaan.

dorpskerk vanaf DorpsstraatDe Dorpskerk is een kerk van de Hervormde Gemeente. Op de plaats waar de kerk staat, moet in de 12e eeuw de eerste stenen kerk van Nunspeet gebouwd zijn, een katholieke kerk.
Daarvoor al, zo nemen de historici aan, had Nunspeet al een houten kerk, waarvan het dak met riet bedekt zal zijn geweest.
Aangenomen wordt ook dat de oorsprong van de religie in Nunspeet nog veel verder teruggaat, tot in de Romeinse tijd. In de 7e en 8e eeuw zou de overgang tot het christendom hebben plaatsgehad.


tekening kerk Romaanse staat

Hier rechts is een afbeelding te zien van de eerste stenen kerk, uit de 12e eeuw dus. Het is de typisch Romaanse bouwstijl.
Dit kerkgebouw betaat uit een rechthoekige ruimte. Uit oude tekeningen is becijferd dat deze kerk in Nunspeet 7.66 meter lang en 13.50 meter breed was. De toren was 20 meter.

De kerk was gewijd aan de Heilige Antonius die als een asceet in grote armoede en ontbering in de woestijn leefde rond het jaar 300. Hij voedde zich met brood met zout en hij kleedde zich in een schapenvacht. Ook de bevolking van Nunspeet was destijds zeer arm en het is aan te nemen dat de kerk daarom aan Antonius gewijd is geweest.

In 1593 heeft de katholieke kerk in Nunspeet afgedaan (de beeldenstorm kerk, 1540 eerder die eeuw is overigens aan ons dorp voorbij gegaan) en treedt de eerste gereformeerde predikant aan: dominee Tilmanus Mylius.
De kerk was in 1540 nog verbouwd en een stuk uitgebreid met een gotisch koor. Ook de toren werd aanzienlijk hoger.
De kerk die toen was ontstaan, ziet u op de rekening hier rechts.


tekening kerk, nieuwe staat In de loop der eeuwen veranderde de kerk meermalen van uiterlijk. Wat telkens bleef, was de historie: de kerk was Nunspeets oudste monument.

Op 6 juni 1855 brandde dat monument echter af; alleen deel van de toren kon worden behouden. In 1857 werd met de nieuwbouw begonnen; wel op dezelfde plaats maar niet op de oude fundamenten maar drie meter breder waardoor de kerk aanzienlijk groter kon worden.
Hierboven ziet u een tekening van die kerk. Van de toren is de onderste helft nog oorspronkelijk, maar de houten spits is er bij de herbouw na de brand opgezet.

Deze kerk is nog steeds de kerk zoals wij hem kennen, zij het dat de noordelijke vleugel in 1960 met tien meter verlengd is om meer zitplaatsen te creëren.


zegel kerk Hier links ziet u het kerkzegel van de Hervormde Gemeente Nunspeet.
Het is onteleend aan een voorstelling op één van de twee Avondmaalsbekers, die nog steeds in gebruik zijn bij het Heilig Avondmaal.
De bekers dateren van 1708.
Elke beker bevat: 1) een wapen van de familie Van Wijnbergen, 2) een doorboorde hand, 3) een hart dat door een hand wordt vastgehouden en 4) een bloem tegenover een door stralen omringd aangezicht dat de zon moet voorstellen.

© foto's: Bram van de Biezen, eigen foto's Herv. KerkALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN
NUNSPEET.NET, NUNSPEET VILLAGE EN FOTOGRAFEN

samenstelling en redactie: Gertjan van Wijk
© samenstelling: Nunspeet.Net, member of Nunspeet Village

Nunspeet.Net probeert alle rechten zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.
Fotografen en auteurs kunnen voor aanvullingen en/of wijzigingen contact opnemen met onze redactie.

De Grote Nunspeet Toer is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET