© www.nunspeet.net
Verf & Sociaal

Verfabriek De Veluvine van de familie Molijn (foto rechts) was een heel bijzondere fabriek. De stijl van de gebouwen was markant en ook de organisatie en het sociale klimaat binnen de onderneming was zijn tijd ver vooruit. Zeker in die tijd zou de term 'maatschappelijk ondernemen', afgezien van met mileuaspect, zeer op zijn plaats zijn geweest.
Tientallen jaren heeft de onderneming het dorpsbeeld bepaald en was hier de grootste werkgever.

In 1895 richtte de uit Rotterdam afkomstige François Adriaan Molijn (1853-1912), samen met zijn echtgenote Diderica Cornelia de Groot (1854-1925), de N.V. Maatschappij ‘De Veluwe’ op. Deze maatschappij is vooral bekend geworden door de verffabriek ‘De Veluvine’ in Nunspeet, die zij exploiteerde.


© www.nunspeet.net Het echtpaar Molijn woonde in de villa De Groote Bunte aan de rijksstraatweg, door oude Nunspeters 'die nieuwe weg' genoemd, in Nunspeet(zie foto).
Het echtpaar stond maar één ding voor ogen, namelijk het realiseren van een werkgemeenschap waar geen sprake zou zijn van de tegenstelling werkgever – werknemer maar waar de werknemer de partner zou zijn van werkgever en waar deze ook zou delen in de winst van het bedrijf.

In hun bedrijf zorgden de Molijns voor sociale voorzieningen die hun tijd ver vooruit waren zoals een ziekenkas, een spaar- en overlijdenskas en een pensioenfonds. Speciaal de jeugd ging hen zeer ter harte. Zowel op plaatselijk als op landelijk niveau schonken zij daarom veel aandacht aan onderwijs en vorming. Ook zorgde mevrouw Molijn er voor dat er op 19 september 1921 een dorpshuis aan de Dr. Schutlaan werd geopend. Daarin werden bijvoorbeeld tentoonstellingen gehouden, cursussen georganiseerd en werden er uitvoeringen gehouden van muziek, dans en toneel. Iedere zaterdagavond werd er door de Vereniging tegen drankmisbuik een jeugdsoos georganiseerd. Een groot deel van de Nunspeters, de jeugd in het bijzonder, heeft hieraan goede herinneringen.

In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw is de ‘Veluvine’ overgegaan in andere handen en uiteindelijk werd het fabriekscomplex in 1987 gesloopt. Op de plek waar vroeger de fabriek stond is nu het fraaie sociaal-cultureel centrum Veluvine gebouwd, dat terecht de naam Veluvine heeft. In het centrum zijn sinds november 2009 o.a. een (VMBO)school, een bibliotheek en een evenementenzaal gevestigd.

© www.nunspeet.netIn Nunspeet herinnert de F.A. Molijnlaan nog aan de man die deze laan voor eigen rekening liet aanleggen om zijn fabriek van en naar het station beter bereikbaar te maken. De naam van mevrouw Molijn – de Groot leeft vooralsnog voort in het Dorpshuis. Het door de (pleeg)kleindochter van de familie Molijn opgerichte Van den Broek Lohman Fonds, herinnert nog aan de familie en hun idealen. De revenuen van dit fonds komen voor een groot deel ten goede aan de inwoners van Nunspeet.
De familie ligt begraven op de Oude Begraafplaats aan de Eperweg, naast de RK-kerk. Op de foto het graf van mevrouw Molijn-de Groot.© www.nunspeet.netStichting Molijn - de Groot

De Stichting Molijn – de Groot werd op 1 december 1913 door mevrouw D.C. Molijn – de Groot opgericht om de ontwikkeling van de inwoners van Nunspeet te bevorderen en de bevolking daardoor tot grotere welvaart te brengen.

Om deze doelstelling te kunnen realiseren stelde mevrouw Molijn in 1921 een Dorpshuis (zie foto) ter beschikking waar cursussen gegeven konden worden en waar het Nunspeetse verenigingsleven zich kon ontwikkelen.
© www.nunspeet.net

Het Dorpshuis Molijn – de Groot aan de Dr. Schutlaan is inmiddels gesloten. (zie foto) De activiteiten zijn verplaatst naar het gebouw Veluvine bij de rotonde Laan-Molijnlaan.


© foto's: Stichting Molijn-de Groot, archief

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN
NUNSPEET.NET, NUNSPEET VILLAGE EN FOTOGRAFEN

samenstelling en redactie: Gertjan van Wijk
© samenstelling: Nunspeet.Net, member of Nunspeet Village

Nunspeet.Net probeert alle rechten zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.
Fotografen en auteurs kunnen voor aanvullingen en/of wijzigingen contact opnemen met onze redactie.

De Grote Nunspeet Toer is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET