De Stakenbergweg, de eeuwige weg

click de kaart voor grote weergave De Stakenbergweg is in de jaren dertig van de vorige eeuw aangelegd als werkverschaffingsobject.

De aanleg verliep heel traag omdat men niet te snel mocht werken. Een nieuw werkverschaffingsobject was namelijk niet eenvoudig te vinden en als de weg klaar was, waren de arbeiders die er aan werkten weer werkloos.
Vanwege de trage aanleg werd er vroeger, gedurende de aanleg, spottend gesproken over de 'eeuwige weg'.

* LEMELERBERG
Door de aanleg van de Stakenbergweg verdween een bijzondere heuvel, de Lemelerberg, ook wel Leemberg genaamd. De weg kwam er dwars doorheen te lopen.

* OUD VOLKSVERHAAL: DE HERDER EN HET GOUD
De Leemberg viel op doordat zich op de top een groot gat bevond, een soort krater. Dezer zou, volgens een oud volksverhaal, zijn ontstaan door een herder.
Die wees eens een vreemdeling de weg naar Nunspeet in ruil voor goud. Aangekomen bij de Lemelerberg zei de vreemdeling dat hij het goud op de top zou neerleggen.

De herder kon zich niet bewegen, omdat zijn benen ineens loodzwaar werden. Hij zag nog net dat de vreemdeling het goud begroef onder een grote eik op de top van de heuvel.
Zodra hij zich weer kon bewegen, haastte hij zich naar de top en begon hij te zoeken. Het was inmiddels te donker geworden om iets te vinden en de herder besloot de volgende dag te gaan zoeken.
Dagenlang was hij met een spade aan het graven op de top van de heuvel. Uiteindelijk viel de eik op de top om, omdat zijn wortels totaal waren ondermijnd.

Hierdoor ontstond een nog groter gat. De herder bleef, gedreven door hebzucht, echter graven en graven. Hierdoor ontstond op den duur een kolossaal gat.
Toen hij op een dag uit het gat omhoog klom, zag hij de vreemdeling langs de heuvel lopen. Deze lichtte een deel van zijn gewaad op en de herder zag tot zijn grote schrik een bokkepoot.
Hij was door de duivel voor de gek gehouden.

* DE RESTANTEN
Een klein deel van de vroegere Leemburg is nog in het landschap terug te vinden.
Wanneer men vanuit Vierhouten de kruising Halfweg recht oversteekt en vervolgens de Stakenbergweg volgt, de scherpe bocht door, dan is het restant van de heuvel een eindje verderop te zien.
Aan weerskanten van de weg bevinden zich twee langgerekte heuveltjes. Deze heuveltjes zaten vroeger aan elkaar vast en vormden één grote heuvel, de Lemelerberg.

* OUDE LEUVENUMSEWEG

Na de aanleg van deze weg raakte de oude weg naar Leuvenum, de Oude Leuvenumseweg, in onbruik. Deze oude weg begint bij De Tol aan de Elspeterweg.

* HEMELSE BERG

Een andere bijzondere heuvel in deze omgeving is de zogenaamde Hemelse Berg. Hierop bevonden zich omstreeks 1840 diverse kuilen. De heuvel lag toen nog midden op de heide.
Deze kuilen waren naar men aanneemt restanten van prehistorische hutten of oude offerplaatsen.
In de loop der jaren zijn de meeste van deze kuilen verdwenen door grintgraverij en bosaanplant.

* HEIDENSE HEILIGDOMMEN
Een ander bijzonder feit is dat wanneer men een rechte lijn van de kerktoren van Nunspeet naar die van Elspeet trekt, deze lijn precies over de Hemelse Berg loopt.
Dit zou er op kunnen duiden dat op de plek van de kerken en de heuvel vroeger heidense heiligdommen gesitueerd waren.
Deze heiligdommen lagen vroeger namelijk meestal in een rechte lijn ten opzichte van elkaar. Later werden, tijdens de opkomst van het Christendom, op deze plekken veelal Christelijke kerken opgericht.


* JODENBOS
Ten zuiden van de Hemelse Berg, aan de andere kant van de Stakenbergweg, ligt een bosgebied met de naam Jodenbos.
Voor de Tweede Wereldoorlog stond dit bosgebied bekend onder de naam de Bruine Enk. De naam is later veranderd in Jodenbos ter herinnering aan het feit dat hier in de Tweede Wereldoorlog Joden voor de Duitsers moesten werken.
Zij moesten dit gebied, dat toen nog heide was, onder dwang omspitten.

Met dank aan: Wilco van den Top
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET