De geschiedenis van Nunspeet in een notendop

De geschiedenis van de Noordwest-Veluwe gaat ver in het verleden terug.
In de Veluwse zandgrond zijn namelijk nog veel resten van prehistorische nederzettingen aanwezig.

Vanouds is Nunspeet een eenvoudige plaats. Het dorp lag aan de Zuiderzee, later na de aanleg van de Afsluitdijk aan het IJsselmeer.

Foto: Nunspeet aan Zee, het strandje bij Polsmaten).


De inpoldering van Flevoland sloeg de zee dood en ook Nunspeet kwam aan een lusteloos randmeer te liggen.

Toen de zee nog zee was, stonden aan de zijde van het water boerderijen, aan de zijde van het bos daglonershuisjes (eikschillen was een belangrijkste bron van inkomsten) en in het dorp de huizen van enkele ambachtslieden.

Tot ruim 150 jaar geleden ging zelfs al het verkeer aan het dorp voorbij. Nunspeet werd pas rond 1860 ontdekt na de aanleg van de spoorlijn tussen Amersfoort en Zwolle.
Aan de rand van de kleine kern werden grote villa's gebouwd die veelal gebruikt werden als pension.
In de bossen werden al ruim voor 1900 campings ingericht.

In de jaren tussen 1880 en 1950 voelden vele kunstschilders zich tot Nunspeet aangetrokken en vestigden zich hier voor kortere of langere tijd.

Evenals vele andere plaatsen maakt ook Nunspeet de laatste decennia een enorme ontwikkeling door, die ten koste gaat van veel historie.

Bron: VVV Nunspeet
voor Nunspeet.Net bewerkt door: EdiTexT.
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET