De schaapskudde in Elspeet

© foto: Cees Buys © foto: Cees Buys

* Iederen morgen:
naar de heide

Iedere morgen om negen uur vertrekt schaapsherder Christien Mouw vanaf de schaapskooi aan de Stakenbergerweg 5 naar de heide. Via de Schapendrift worden de schapen langs de bospaden naar de heide gedreven, waar ze 375 ha. heideterrein begrazen en de heide in stand houden door gras en opslag van jonge boompjes en struiken uit de heide weg te grazen.

Ondertussen doet Cos het werk in de schaapskooi. Hij vult de ruiven met kuilvoer en er worden verse balen schoon stro gestrooid in de kooi. De waterbakken worden gevuld.

* 's Middags:
weer terug in de schaapskooi

En tegen de tijd dat Christien om twaalf uur weer met de kudde bij de kooi aankomt, worden de deuren opengezwaaid en de schapen naar binnen gelaten.

Dit gebeurt het hele jaar door, in alle seizoenen en op alle dagen van het jaar; 365 dagen dus.
Het hierboven beschrevene kunt u aantreffen in het najaar, de winter en in het voorjaar.

* Juli en augustus:
permanent op de heide

Gedurende de zomermaanden juli en augustus zijn de schapen niet in de kooi te vinden. Dit vanwege milieuwetten, ons opgelegd door ‘Den Haag’.
Zij verblijven dan ’s nachts buiten in een omrasterd weiland op de heide, vanwaaruit Christien ’s morgens vertrekt met de kudde en waar Cos de schapen ’s middags hoedt.

Wel zijn in deze twee zomermaanden de kudde en de herder iedere woensdagmorgen om tien uur bij de kooi aan te treffen.
Cos houdt daar voor de toeristen zijn ‘praatje’ van half elf tot elf uur. Gevolgd door een korte demonstratie van de herder met de hond.

Daarna verlaten herder, hond en kudde de kooi en worden de mensen in de gelegenheid gesteld nog een eindje mee te lopen tot aan het wildrooster, waarna de herder alleen verder trekt.
Dit gebeuren is gratis.


SCHAAPSHERDERFEEST:
eerste zaterdag in juli

© foto: Lokhorst © foto: Lokhorst

Ook het Schaapscheerdersfeest, dat elk jaar op de eerste zaterdag in juli wordt gehouden bij de schaapskooi, is gratis toegankelijk.

Het is een uniek gebeuren, dat ieder jaar opnieuw duizenden bezoekers trekt.

De schapen worden nog op ouderwetse wijze geschoren door twaalf scheerders van Veluwse origine en wel met de knipschaar.
Er staan vele kramen rondom de kooi waar van alles te koop is. En voor de kinderen zijn er erg leuke attracties.

* Lammertijd:
een drukte van belang

© foto: Lokhorst © foto: Lokhorst

De lammertijd valt in de maanden december en januari. Midden in de winter dus.

Rondom Kerst kunt u bij Cos en Christien in de kooi tientallen lammetjes zien ronddartelen.
Maar ook in deze periode hebben de dieren behoefte aan heide en trekt Christien dagelijks met de moederdieren het veld in. Cos vult de bakken met lammerkorrels en de lammeren hebben nu even de ruimte om vrij rond te huppelen door de kooi.

Omstreeks half april gaan de lammeren mee de heide op. Ze zijn dan flink genoeg om de grote afstanden te kunnen afleggen die de schapen dagelijks gaan.

* Christien Mouw,
herder en schrijfster

© foto: Lokhorst © foto: Lokhorst

Christien Mouw, die tevens schrijfster is, heeft twee boeken geschreven over haar leven tussen de schapen.
Door haar belevenissen temidden van de ruige en vaak eenzame natuur op te schrijven, heeft ze haar lezers de vreugde van het ‘natuurbeleven’ aangereikt.

Haar boeken Schemering en Omzwervingen zijn te koop bij de VVV-kantoren en bij het winkeltje De Heidevlinder, in het centrum van Elspeet.

Met dank aan www.elspeet.info/
© Tekst: Christien Mouw
bewerkt voor Nunspeet.Net
© foto's: Lokhorst, Cees Buys
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET