Piertje van Polsmaten: uniek gezicht op vogels vanuit de vogelkijkhut

foto: Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied © Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied © Rijkswaterstaat, IJsselmeergebied

Langs het Veluwemeer (volg de borden van de ANWB) vindt u naast de surfoever van de RGV (Recreatiegemeenschap Veluwe) een prachtige vogelkijkhut van Staatsbosbeheer. De hut is half overdekt en ligt op een heuveltje.

De post geeft een uniek uitzicht op het Piertje van Polsmaten, een bijzondere waadplek voor duizenden vogels rusten en fourageren.
Elke dag is hier het beeld anders.
Het randmeer is een van de routes voor trekvogels en het Piertje van Polsmaten is voor veel vogels een tussenstop.

Foto: KrooneendHet gebied bestaat uit laag water, droogvallende platen, ondiepten en eilandjes.
Doel: het beschermen van een rustgebied voor watervogels en het creŽren van slikkige platen met moerasontwikkeling; zoneren van recreatie en natuur.

Aangelegd: de dam in augustus 1989 de dam en de zandplaat in maart 1990. toen ook zijn biezen aangeplant.

Foto: Grauwe GansEr komen algemene soorten voor als kievit, baardmannetje, goudplevier, knobbelzwaan, wilde eend, aalscholver, blauwe reiger, kuifeend, fuut, meerkoet, bergeend, kolgans, kluut, nijlgans, brandgans en grauwe gans.
Ook komen er al jaren flamingo's (Europese en Chileense) voor in dit deel van de randmeren.

In de bosschages rondom Polsmaten zien we onder meer: sijs, putter, zanglijster, grote lijster, kneu.
En in de weilanden: grutto, tureluur, wulp.

Maar ook meer bijzondere vogels worden er waargenomen zoals de roerdomp (heel zeldzaam en heel sporadisch te zien), grote zilverreiger, ijsvogel, casarca, watersnip, bonte strandloper, klapekster, kleine canadese gans, rode wouw (in een boompje op een eilandje), dodaars, wintertaling, zomertaling, pijlstaart, tafeleend, krooneend, kemphaan, wilde zwaan, kleine zwaan, witgatje, krakeend, havik, boomvalk.

Foto: Chileense KievitHeel bijzonder is de waarneming in oktober 2004 van een Chileense kievit, temidden van gewone kievitten. Vermoedelijk ging het hier om een ontsnapt en verwilderd exemplaar.
Ook zagen we in de herfst van 2004 twee paartjes zwarte zwanen, ook verwilderd na ontsnapping.

Foto: Grote Zilverreiger


ATTENTIE: de toegang tot de vogelhut leidt over terrein van de surfoever van de Recreatie Gemeenschap Veluwe. Deze heft op mooie dagen parkeergeld voor auto's, fietsen en wandelaars vrij.
Ook als u niet gaat surfen, maar alleen de vogelhut wilt bezoeken, moet u parkeergeld voor de auto betalen. Ons verzoek om geen parkeergeld te heffen voor bezoekers van de kijkhut is door de RGV zonder pardon afgewezen.
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET