Moeflons op de Noorderheide

© Maas van den Ruitenbeek, Nunspeet Op de Noorderheide komen moeflons voor, wilde schapen uit het Middellandse-Zeegebied. De Noorderheide is voor een groot deel eigendom van Staatsbosbeheer. Een klein deel is een particulier landgoed rondom het huis van de familie Van Beuningen aan de weg tussen Vierhouten en Elspeet.

De schapen zijn, met een beetje geluk, te zien vanaf deze weg tussen Vierhouten en Elspeet. Halverwege is een verhoogd kijkpunt met een picknickbank.

De moeflon is een wilde schapensoort die na de laatste ijstijden verdrongen was naar eilanden in de Middellandse Zee, Corsica, Sardinië en Cyprus.
Vanaf het midden van de 18e eeuw werden vandaar moeflons uitgezet in Midden-Europa ten behoeve van de jacht.

De in ons land levende moeflons zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw voor het eerst uitgezet in het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Tot in de jaren tachtig leefden er ook nog moeflons binnen de rasters van het Kroondomein, maar deze werden afgeschoten omdat zij te veel negatieve effecten hadden op de bosontwikkeling.
Naast de populatie op de Noorderheide leven in ons land nog moeflons in het park De Hoge Veluwe, op het Wekeromse Zand en in het Deelerwoud.

Op de Veluwe eten zij het gehele jaar door veel hei en diverse grassen, zoals bochtige smele.
Verder bestaat het menu uit knoppen, bladeren, stengels van bosbes en mast van eik en beuk.

In november zonderen de oude rammen zich af en drijven bronstige ooien uit hun groep om ze te beslaan.
Soms komt het tot gevechten waarbij rammen van enige afstand op elkaar inrennen, op het laatste moment omhoog springen en voluit met de koppen tegen elkaar slaan.
Dit is soms goed hoorbaar. Dodelijke slachtoffers van deze klappen vallen er niet.

De draagtijd is ongeveer 22 weken, de lammeren worden dus in het zéér prille voorjaar geboren.
Het schijnt ze niet te deren en na 20 minuten kan het pasgeboren lam de moeder volgen. Door de zéér voedzame melk is het geboortegewicht van 2800 gram na een maand al verdubbeld.

Moeflons hebben geen gewei maar altijd doorgroeiende horens. Die van de rammen kunnen wel 85 cm lang worden.
Zij wijken eerst uiteen, buigen dan neerwaarts weer wat naar binnen en wijken aan de punten weer naar buiten uit. Ooien hebben soms kleine horens, maar vaak ook niet.

Hun mooie kastanjebruine vacht is in de zomer wat lichter van kleur en rammen ontwikkelen vanaf hun tweede jaar een zogenaamde witte zadelvlek, vooral in de winter goed te zien.

Moeflons leven graag in groepen, maar de grootte van de groep is afhankelijk van het jaargetijde.
Nadat het lam in afzondering geboren is, voegt de ooi zich weer in een groep met andere ooien, lammeren en jonge dieren. Een oude en ervaren ooi fungeert als leiddier.

De vorm en lengte van de hoorn zijn sterk individueel bepaald.
Moeflonrammen worden tot 50 kg zwaar, ooien 25 tot 40 kg. Rammen vormen vaak eigen groepen. Moeflons zijn dagactief en echte zichtdieren.
Hoewel ook de reukzin en het gehoor goed ontwikkeld is, zijn de ogen groot en moeflons kunnen de geringste bewegingen op grote afstand waarnemen.

© tekst: http://www.veluwshert.nl
voor Nunspeet.Net bewerkt
© foto: Maas van den Ruitenbeek
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET