Boswachterij Nunspeet: bos, heide, stuifzand

De Boswachterij Nunspeet is een natuurgebied van 2323 ha met naald- en loofbos, vennen, heide en stuifzand.
Het is een heuvelachtig bosgebied van hoofdzakelijk grove den, eiken en beuken. Door natuurlijk beheer komt er steeds meer afwisselend loofhout in de bossen.

Op de uitgestrekte heidevelden rond Elspeet loopt een herder met zijn schaapskudde. Het Vierhouterbos is rustiger en zit boordevol wild. Er zijn drie gebieden waar honden mogen loslopen.

Tot het begin van de achttiende eeuw werd er door de omwonenden flink hout gekapt, waardoor er veel van de oorspronkelijke bossen verdwenen zijn. Op de ontboste stukken hielden de mensen schapen.
Deze graasden de bodem kaal en zo ontstonden stuifzandgebieden. Later plantte men deze gebieden aan met naaldbomen om het zand vast te leggen.

Maar er zijn ook nog restanten te zien van eeuwenoude bossen, zoals het Vierhouterbos.
De grillige vormen van de oude beuken in dit bos spreken zeer tot de verbeelding.

* FAUNA en FLORA
In het uitgestrekte bosgebied leven dieren als edelhert, ree, damhert, das, boommarter, wild zwijn, en vos. Het is een broedgebied van haviken en raven; op de heide leven adders en ringslangen.
Op de (afgesloten) Noorderheide, langs de weg tussen Vierhouten en Elspeet, grazen moeflons die het gras uit de heide grazen.
Vroeger liepen er hier ook Przewalskipaarden, maar die zijn naar Mongalie overgebracht.

De vennen in de bossen en op de heideterreinen wemelen van het leven met kikkers, padden, watersalamanders en insecten. Enkele van die vennen zijn befaamd om hun bloeiende rododendrons in het voorjaar (vooral langs de Peterson Ramringweg in het bosgebied Zandenbos.
Ook op natte heideterreinen liggen plassen, vaak omringd door het paarsrode zonnedauw.

* RECREATIE
In de Boswachterij Nunspeet is er voor elke recreant wel wat te vinden. Er zijn wandel-, fiets- en ruiterroutes uitgezet, u kunt de dag doorbrengen op een dagcamping of kamperen op het natuurkampeerterrein.

In de bossen bij Vierhouten ligt Het Verscholen Dorp. Hier zijn drie nagebouwde hutten onder de grond te zien die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt werden als schuilplaats.
U komt er via de Gortelsweg: de bosweg tegenover restaurant De Foreesten in Vierhouten.
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET