Losloopgebieden voor honden in de bossen
In drie gedeelten van de boswachterij Nunspeet (van Staatsbosbeheer) mag uw hond los:

WAAR WEL, WAAR NIET BIJ STAATSBOSBEHEER
Op de informatieborden bij de ingang van de natuurgebieden van Staatsbosbeheer staat altijd duidelijk aangegeven of uw hond aan de lijn moet of los mag.
Op sommige plekken is de natuur te kwetsbaar en mag uw hond niet los lopen. Hoe goed ze ook luisteren, ze vormen een bedreiging voor de dieren.

WAAROM?

Een hond die door het bos rent, kan een broedende vogel van het nest jagen. Reen, hazen, konijnen en schapen kunnen door de geur van een hond in paniek raken. Ze zetten het dan op een lopen en dat is soms fataal. Ze schieten de weg op of rennen zich te pletter tegen een omheining.

* LOS, MAAR TOCH...
Daar waar uw hond los mag, moet hij wel onder appl blijven. Het is dus niet de bedoeling dat hij dwars door het bos struint, in vennen duikt, achter vogels of wild aan gaat en de gemoedsrust van andere wandelaars of fietsers verstoort!
RECHTEN SAMENSTELLING VOORBEHOUDEN
samenstelling: gertjan van wijk

Deze site is een exclusieve productie van:
© NUNSPEET.NET